Produkter

RDS Futurline - melkerobot (SAC)
Bare med RDS Futurline får du disse unike fordelene med i kjøpet:
Markedets mest fleksible system hvor 1+1=4
Med RDS Futurline er du sikret et system som passer til din besetnings størrelse uansett om du har 60, 90, 300 eller flere kuer. En god investering fra 75 til 110 kuer. En robotarm med to melkebokser. Lavere driftsomkostninger. Plassbesparende, enkelt og billig å utvide en boks til et dobbeltbokssystem.
Markedets laveste ressurs forbruk
Med erfaringer fra tusenvis av anlegg, kan vi dokumentere at RDS Futurline har det laveste vannforbruket av alle melkeroboter. Dette sammengoldt med et særdeles moderat energiforbruk gjør det til et økonomisk attraktivt og driftsbillig melkeanlegg.
Markedets beste beskyttelse mot smitte
Ved forberedelse av kua tilføres spenevasken et vaskemiddel, som øker rengjøringen samt minimerer smittespredningen fra spene til spene. Den unike forberedelse spenekoppen rengjøres med vaskemiddel hver gang og for å begrense smitterisiko dessinfiseres melkespenekoppene effektivt mellom hver ku med damp.
Fra 2010 lanseres nytt servicekonsept
Med vårt landsdekkende servicenett er du sikret en rask og effektiv service på ditt anlegg.
Serviceintervallene blir basert på antallet melkinger og ikke tid, noe som gir den laveste kostnaden pr. melking.
 
IDC-avtager og melkemålersystem (SAC)
IDC grunnenheten og dens strømforsyning er oppbygd slik at de også er grunnenheter i en båsfjøsavtager med melkemengde indikator.
Melkeren vil etter melking kunne avlese den melkemengde som hvert melkesett har melket på hver ku. Ved tilslutning til strømforsyningen etter melking overføres den samlede melkemengden for hvert melkesett til strømforsyningen, hvor den samlede melkemengden for samtlige melkesett summeres.
Kvikkstart - er SACs nye avtager med automatisk start av melking. Melkeren får en helt annen opplevelse av melkingen ved å kun fokusere på juret.
Tidligere tiders trykking på knapper og løft i melkesettet er nå avløst av et lett tak i melkesettet og melkingen er i gang.
Melkeplassenheten IDC består av en enhet med følgende funksjoner:
1.Pulsator
2.Flowstyrt stimupulsering
3.Automatisk kontroll av korrekt pulsering i melkesettet
4.Melkesettavtager
5.Stopp av pulsering med spenegummien i åpen stilling ved avtagning
6.Sperring av melkevakuum
7.Melkemengde indikator med konduktivitetsmåler for hver spene - krever spesielt melkesett
8.Temperaturmåler - krever spesielt melkesett
9.Alarmkode til visning av temperatur og konduktivitetsalarmer - krever spesielt melkesett
10.Melkemengdeindikator
11.Startfunksjon ved påsetningsgrep på melkesettet
12.Grafisk display
13.Stor alarmdiode til visning av feilmelking

Melkestaller, diverse typer (SAC)
- Lett tilgang til juret, dermed lett rengjøring og påsetting av melkesettet.
- Denne melkestall (2x8) er oppbygget som "melkehøy".
- Kyrne går opp på melkeplassene.
- Melkeren går inn utenfra, gulvet er i nivå med melkerommet.
- Det er i denne melkestall montert "Unifloor" heve-/senkegulv.
- Kyrne står i en vinkel på 30 grader i forhold til gravkanten.
- Avstanden mellom kyrne er 115cm

Managment-system (SAC)
Mer informasjon kommer.

Fjøsinnredning (De Boer)
Øk din besetningsstørrelse på en enkel måte.
Du ønsker å utvide, men helst unten å få ekstra arbeide. Vi tilbyr komplette løsninger med en fornuftig framdriftsplan: Først planlegging, så den praktiske delen.
Kontakt din lokale forhandler eller ring 67 16 79 90.

Matter (De Boer)
Mer informasjon kommer.

Gjødselutstyr (De Boer)
Mer informasjon kommer.

Kraftfôrtildelingsutstyr (SAC/Nedap/Pellon)
Mer informasjon kommer.

Grovfôrtildeling (Pellon)
Mer informasjon kommer.

Vaske/Pleiemidler (Ecolab)
- Det handler om trygghet.
Ecolab er nok verdes største produsent av rengjørings- og jurpleieløsninger til melkeprodusenter i alle verdensdeler.
Vi handler lokalt og utvikler globalt!

Landbruksbygg (Farm)
Landbruksbygg for storfe, gris, fjørfe, ridehaller ++
Alle bygg kan leveres i stål eller betong nøkkelferdig med elektro og VVS/ventilasjon.

Startside

Presentasjon

Produkter

Forhandler/Service

Leverandør

Kundeside

Kontakt

Tlf: 67 16 79 90
Faks: 67 16 79 91
E-post:
nordbye@saceffectiv.no